รับเคลือบถังโลหะ, เคลือบแท้งค์, Coating Tank, Metal Coating, Corrosion protection, Erosion protection, Chemical protection, Abrasion protection,เคลือบฉนวนป้องกันความร้อน,เคลือบเตาอบ,เคลือบกันความร้อน,เคลือบฉนวนกันร้อน,ฉนวนกันความร้อน,เทอร์มอล อินซุเลชั่น,Thermal Insulation Coating,Insulation Coating,Thermal Coating,Heat Protection Coating,Ceramic Insulation Coating,NC Shupply and Services Co., Ltd.,บริษัท เอ็นซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ,www.nccoating.com

รับเคลือบถัง แทงค์

Tank Coating

รับเคลือบถัง แทงค์ ป้องกันสนิมป้องกันกัดกร่อนเคลือบด้วยสารโพลี่ยูเรเทน 100% รับเคลือบผิวโลหะ มีความมันเงา เหมาะสำหรับงานที่อยู่ภายนอกอาคาร ป้องกันสารเคมีรุนแรง กัดกร่อน เคลือบป้องกันสนิม

รับเคลือบงานโครงสร้างทุกประเภท ป้องกันสนิม ป้องกันกัดกร่อนเคลือบด้วยสาร หลากหลายชนิด ขึ้นกับปัญหานั้นๆ สารชนิดใดเหมาะสมที่สุด รับเคลือบผิวโลหะ มีความมันเงา เหมาะสำหรับงานที่อยู่ ภายนอกอาคาร ป้องกันสารเคมีรุนแรงกัด กร่อน เคลือบป้องกันสนิม

รับเคลือบงานโลหะทุกประเภท ป้องกันสนิม ป้องกันกัดกร่อน เคลือบด้วยสาร หลากหลายชนิด ขึ้นกับปัญหานั้นๆ สารชนิดใดเหมาะสมที่สุด รับเคลือบผิวโลหะ มีความมันเงา เหมาะสำหรับงานที่อยู่ภายนอกอาคาร ป้องกันสารเคมีรุนแรงกัด กร่อน เคลือบป้องกันสนิม

Metal Coating การเคลือบโลหะ การเคลือบโลหะเคลือบเพื่อป้องกันการการเกิดสนิม การผุกร่อน Corrosion, Erosion ป้องกันการเสียดสี Abrasion Protection ป้องกันสารเคมี Chemical Protection ป้องกัน และรักษาโครงสร้างให้มีการใช้งานได้ยาวนานยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

รับประกันผลงาน ดูแลและควบคุมงาน โดยวิศวกร

Metal Coating การเคลือบโลหะ

  • เคลือบเพื่อป้องกันการการเกิดสนิม การผุกร่อน Corrosion
  • ป้องกันการเสียดสี Erosion
  • ป้องกันการเสียดสี Abrasion Protection
  • ป้องกันสารเคมี Chemical Protection