• Hotline:081 692 2639 , Office:086-318-6924

Services

Polyurea โพลียูเรีย

วัสดุโพลียูเรีย SPRAY POLYUREA สำหรับงานเคลือบพื้น กันรั่วซึมดาดฟ้าและหลังคาลานจอดรถ งานเคลือบบ่อป้องกันเคมี และการสึกกร่อน งานเคลือบท่อให้ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นสูงในเวลาเดียวกัน อายุการใช้งานยาวนาน แห้งตัวเร็ว ทนทานต่อการฉีกขาด และการขัดถูได้ดีมาก ทนทานต่อการเจาะทะลุของรากไม้ ป้องกันสารเคมีได้ดีมาก

Polyurea คือ เทคโนโลยีล่าสุดของการเคลือบพื้นผิววัสดุ โดยการพัฒนาทางเคมี ให้วัสดุมีคุณสมบัติตามต้องการ จนมีคนกล่าวว่าคือวัสดุมหัศจรรย์ เนื่องจากให้ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความเหนียวและทนทานต่อการฉีกขาด ให้การยึดเกาะที่ดีบนพื้นผิวหลายชนิด ป้องกันเคมีได้ดีมาก แห้งตัวเร็ว อายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งในอดีตไม่เคยมีวัสดุใดให้คุณสมบัติได้มากขนาดนี้

Polyurea ถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม และหลายรูปแบบ เช่น นำมาผลิตเป็น ชิ้นส่วนรถยนต์ เรือ เสื้อเกราะกันกระสุน งานเคลือบพื้น ,ท่อ ,บ่อน้ำ งานป้องกันเคมี กันซึม วัสดุยาแนว ฯ

โพลียูเรียสำหรับงานเคลือบพื้น

Polyurea Coating

Polyurea Coating

พื้นดาดฟ้า กันซึม ดาดฟ้า สระว่ายน้ำ บ่อน้ำดี บ่อบำบัดน้ำเสีย สวนน้ำ ท่อส่งน้ำมัน ก๊าซ ถังบรรจุน้ำมัน เคมี พื้นผิวคอนกรีตที่ต้องการกันซึมและป้องกันสารเคมี พื้นดาดฟ้าที่เป็นลานจอดรถ หลังคา Metal sheet

Polyurea Coating

โพลียูเรียเคลือบพื้นป้องกันสารเคมี

พื้นดาดฟ้า กันซึม ดาดฟ้า สระว่ายน้ำ บ่อน้ำดี บ่อบำบัดน้ำเสีย สวนน้ำ ท่อส่งน้ำมัน ก๊าซ ถังบรรจุน้ำมัน เคมี พื้นผิวคอนกรีตที่ต้องการกันซึมและป้องกันสารเคมี พื้นดาดฟ้าที่เป็นลานจอดรถ หลังคา Metal sheet

Polyurea Coating

Polyurea Coating

พื้นดาดฟ้า กันซึม ดาดฟ้า สระว่ายน้ำ บ่อน้ำดี บ่อบำบัดน้ำเสีย สวนน้ำ ท่อส่งน้ำมัน ก๊าซ ถังบรรจุน้ำมัน เคมี พื้นผิวคอนกรีตที่ต้องการกันซึมและป้องกันสารเคมี พื้นดาดฟ้าที่เป็นลานจอดรถ หลังคา Metal sheet

Polyurea Coating

โพลียูเรียเคลือบพื้นป้องกันรั่วซึม

พื้นดาดฟ้า กันซึม ดาดฟ้า สระว่ายน้ำ บ่อน้ำดี บ่อบำบัดน้ำเสีย สวนน้ำ ท่อส่งน้ำมัน ก๊าซ ถังบรรจุน้ำมัน เคมี พื้นผิวคอนกรีตที่ต้องการกันซึมและป้องกันสารเคมี พื้นดาดฟ้าที่เป็นลานจอดรถ หลังคา Metal sheet

Polyurea Coating

โพลียูเรียเคลือบพื้น

พื้นดาดฟ้า กันซึม ดาดฟ้า สระว่ายน้ำ บ่อน้ำดี บ่อบำบัดน้ำเสีย สวนน้ำ ท่อส่งน้ำมัน ก๊าซ ถังบรรจุน้ำมัน เคมี พื้นผิวคอนกรีตที่ต้องการกันซึมและป้องกันสารเคมี พื้นดาดฟ้าที่เป็นลานจอดรถ หลังคา Metal sheet

Polyurea Coating

Polyurea Coating

พื้นดาดฟ้า กันซึม ดาดฟ้า สระว่ายน้ำ บ่อน้ำดี บ่อบำบัดน้ำเสีย สวนน้ำ ท่อส่งน้ำมัน ก๊าซ ถังบรรจุน้ำมัน เคมี พื้นผิวคอนกรีตที่ต้องการกันซึมและป้องกันสารเคมี พื้นดาดฟ้าที่เป็นลานจอดรถ หลังคา Metal sheet

NC Coating เชี่ยวชาญงานเคลือบพื้นโรงงาน เคลือบพื้นอิพ๊อกซี่ เคลือบไฟเบอร์กลาส เคลือบพื้นคอนกรีต เคลือบโลหะ บริการงานเคลือบพื้นทุกชนิด เคลือบพื้นป้องกันสารเคมี เคลือบพื้นป้องกันฝุ่น เคลือบพื้นห้องเย็น