เคลือบท่อระบบทำความเย็น, เคลือบท่อระบบทำความทำความร้อน, เคลือบลดเสียงกังวานของท่อ, เคลือบท่อเพื่อลดความร้อนของท่อ,เคลือบฉนวนป้องกันความร้อน,เคลือบเตาอบ,เคลือบกันความร้อน,เคลือบฉนวนกันร้อน,ฉนวนกันความร้อน,เทอร์มอล อินซุเลชั่น,Thermal Insulation Coating,Insulation Coating,Thermal Coating,Heat Protection Coating,Ceramic Insulation Coating,NC Shupply and Services Co., Ltd.,บริษัท เอ็นซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ,www.nccoating.com

งานเคลือบท่ออุตสาหกรรมทุกชนิด

Pipe Coating

งานทาสีท่อเหล็กด้วยสีน้ำมันหรือสีอุตสาหกรรม งานทาสีโครงเหล็กต้องการความละเอียดในการขัดลอกสนิมที่อยู่บนพื้นผิวความละเอียดของการทำงานมีหลายระดับ เช่น ลอกสีด้วยน้ำยาลอกสีหรือตามสภาพพื้นผิวเดิม การซ่อมผิวเหล็กที่เสียหายหรือเก็บงานตามสภาพ เป็นต้น

เคลือบท่อระบบทำความเย็น เคลือบท่อระบบทำความทำความร้อน เคลือบลดเสียงกังวานของท่อ เคลือบท่อเพื่อลดความร้อนของท่อ รับเคลือบท่อ Pipe Line ป้องกันสนิมป้องกันกัดกร่อนเคลือบด้วยสารโพลี่ยูเรเทน และสารอีพ๊อกซี่100% รับเคลือบผิวโลหะ มีความมันเงา เหมาะสำหรับงานที่อยู่ ภายนอกอาคาร ป้องกันสารเคมีรุนแรง กัดกร่อน เคลือบป้องกันสนิม

รับติดตั้งเคลือบท่อ ต่างๆ ท่อ Cooling ท่อเคมี ท่อน้ำเสีย ท่อน้ำยา แท้งค์ เพื่อกันสนิม เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

รับประกันผลงาน ดูแลและควบคุมงาน โดยวิศวกร

งานเคลือบท่อของเรา

  • เคลือบท่อระบบทำความเย็น
  • เคลือบท่อระบบทำความทำความร้อน
  • เคลือบลดเสียงกังวานของท่อ
  • เคลือบท่อเพื่อลดความร้อนของท่อ